SELAMAT DATANG KE PORTAL LINUS2.0 PPD PONTIAN

Matlamat Dan Objektif

MATLAMAT PEJABAT PELAJARAN DAERAH PONTIAN
PPD Pontian bermatlamat semoga dapat:
 • Mempertingkatkan mutu kepimpinan peringkat PPD.
 • Mempertingkatkan mutu kepimpinan peringkat sekolah.
 • Menentukan kehendak Dasar Pendidikan Kebangsaan tercapai.
 • Mempertingkatkan mutu pengajaran & pembelajaran di sekolah- sekolah ketahap kecemerlangan.
 • Mempertingkatkan akhlak & displin di kalangan murid-murid, guru-guru & kakitangan bukan guru.
 • Mempertingkatkan budaya sekolah yang sesuai dari segi kebersihan, keceriaan, kemudahan belajar & kepuasan bagi murid- murid menambah ilmu & membentuk watak terpuji.
 • Mengusahakan hubungan baik di semua peringkat.
 • Faktor kemanusiaan menjadi keutamaan.
 
OBJEKTIF PEJABAT PELAJARAN DAERAH PONTIAN
PPD Pontian berharap dapat:
 • Menggalakkan kepimpinan berkesan berasaskan kepada kemanusiaan.
 • Membentuk sikap dan fikiran yang positif di klangan Pengetua dan Guru Besar.
 • Memberi bimbingan iktisas di kalngan guru-guru kanan.
 • Menggalakkan kegiatan kokurikulum dengan penekanan kepada penyertaan yang menyeluruh.
 • Mempertingkatkan perlaksanaan pendidikan Agama Islam.
 • Menggalakkan pembentukan budaya sekolah yang sihat dari segi mental dan fizikal.
 • Menjalankan tugas-tugas penyeliaan seberapa kerap yang boleh dengan pendekatan membantu dan membimbing (Program Kasih).